Firma J-REHAS spol.s r.o. působí na našem i zahraničním trhu již téměř patnáct let. Na začátku roku 1997 jsme jako první mezi výrobci zdravotnických prostředků v naší republice zahájili výrobu polohovacích vaků, které byly určeny zejména pro zdravotnická zařízení, ústavy sociální péče a speciální školství.

Polohovací vaky si velice brzo nalezly své místo na trhu se zdravotnickými pomůckami a v zařízeních, do nichž byly dodávány, si získaly velkou oblibu.

Jako prostředek zdravotnické techniky si nacházely stále větší uplatnění jak u tělesně handicapovaných osob, smyslově či mentálně postižených, tak také v zařízeních pečujících o seniory, speciálních školách a školkách, pedagogicko-psychologických poradnách, psychiatrických, neurologických a gynekologicko-porodnických odděleních nebo přímo na rehabilitačních odděleních nemocnic.

Protože poptávka narůstala, nezůstala firma pouze u výroby polohovacích vaků, ale sortiment se začal rozšiřovat a doplňovat o fixační a polohovací pomůcky, které původně sloužily jako doplněk polohovacího vaku, zakrátko se však začaly dodávat jako samostatné pomůcky pro polohování a fixaci.

Po celou dobu, po kterou se firma zabývá výrobou polohovacích vaků, je v provozu také servisní středisko. Organizace nebo soukromé osoby, které jsou našimi zákazníky a používají naše pomůcky, jsou s činností střediska zcela spokojeni a jeho činnosti plně využívají.
My se zde staráme o to, aby polohovací vaky a další pomůcky byly plně funkční a svým uživatelům sloužily co nejdéle.

Protože cílová skupina našich konečných klientů zůstává pořád stejná a diagnozy pacientů, pro něž jsou naše pomůcky určeny, se také nemění, zůstává firma svým výrobním programem i nadále zaměřena směrem, jímž se vydala na začátku svého působení.

Před čtyřmi lety jsme svůj výrobní program rozšířili o výrobu pomůcek zátěžových, které se opět ukázaly být velice přínosnými nejen v zařízeních, o nichž jsme se zmiňovali výše, ale také v rodinách ,které pečují o osoby, jeichž postižení indikuje právě používání zátěžových pomůcek.

Vzhledem k tomu, že jsme většinou přímými dodavateli do různých zdravotnických zařízení nebo sociálních ústavů, byly naše pomůcky podrobeny klinickému hodnocení, testování a analýzám, na jejichž základě pak mohly získat příslušné certifikáty.
Firma, její činnost i vyráběné zdravotnické prostředky jsou zároveň řádně zaregistrovány na Ministerstvu zdravotnictví ČR.

Závěrem bychom rádi zmínili ještě jednu pozitivní a mnoha našimi odběrateli oceňovanou schopnost naší výroby. S ohledem na to, že patříme mezi firmy malé, disponujeme velkou flexibilitou.Můžeme si proto narozdíl od velkých firem dovolit přistupovat ke svým zákazníkům - klientům individuálně a jejich požadavky s nimi řešit dle jejich konkrétních přání a aktuálních potřeb. Ne všichni pacienti, ač se stejnou diagnozou, mají stejné potřeby a požadavky.

Neváhejte nás proto v případě, že si nejste zcela jisti nebo je Váš požadavek atipický, kontaktovat. Rádi Vám poskytneme odbornou konzultaci a společně optimální řešení jistě nalezneme.

TOPlist