Polohovací vaky

Polohovací vak, jako prostředek zdravotnické techniky, nachází stále větší uplatnění jak u tělesně postižených osob, smyslově či mentálně postižených, tak také v zařízeních pečujících o seniory, speciálních školkách a školách, pedagogicko - psychologických poradnách, psychiatrických, neurologických a gynekologicko - porodnických odděleních nebo přímo na rehabilitačních odděleních nemocnic.

Popis

Jedná se o vak, který je vyplněn speciálně upravenými polystyrenovými peletkami, jež se rozprostřou tak, že vytvoří pevné lůžko respektující tvar těla. Umožňuje tak klientům nebo pacientům sedět, popř. ležet v jakékoliv požadované poloze. Jednou nastavený tvar je zachován až do doby, kdy je dle potřeby změněn. Veškeré materiály používané k výrobě vaků mají certifikáty akreditovaných státních zkušebních ústavů a jsou vhodné pro využití u nejmenších dětí, alergiků apod. Materiál pro vnější obal si volí zákazník sám dle účelu, jemuž má vak především sloužit. Potahy se dodávají v provedení bavlna, flanel, bavlna s vodoodpudivou úpravou, zdravotnická koženka, popř. drcená kůže. Vždy se však jedná o materiál, který je velice příjemný na omak, takže se velmi dobře osvědčuje i v zařízeních pro slabozraké nebo nevidomé osoby. (např. Institut pro slabozraké a nevidomé děti v Berouně).

Vnější obal vaku je opatřen zipem a lze jej kdykoli sejmout a vyprat (popř. jiným doporučeným způsobem vyčistit). Pokud dojde ke znečištění i vnitřního obalu a výplně (např. pomočení pacienta při záchvatu), je možné díky speciální úpravě peletek vyprat celý vak. Také vnitřní obal vaku je opatřen krátkým zipem, aby bylo možno v případě potřeby výplň ubrat, popř. přidat. Vaky, polštáře i podložky se dodávají naplněné do maxima doporučovaného objemu. Ubíráním výplně je proto jednoduše možné upravit každou pomůcku podle individuálních potřeb a požadavků konkrétního pacienta. Vak je lehký a lze jej bez problémů přemisťovat.

Využití

  • záchvatové stavy (epilepsie) - zabrání zranění, zmírní průběh záchvatu, ideální psychosomatická relaxace po záchvatu
  • vhodný polohovací materiál - prevence dekubitů
  • vhodná relaxační pomůcka
  • pomáhá vytvářet pro klienta pocit jistoty a bezpečí (u zrakově postižených, při psychiatrických diagnozách a u osob mentálně retardovaných, autismu, apod)
  • chronické vertebrogenní obtíže – napomáhá k uvolnění bolestivých spazmů
  • díky tvárnosti vnitřní výplně je možno cíleně polohovat a fixovat (DMO, RS, myopatie, hydrocefalus, stavy po iktech atd.)
  • široké využití u spastických paréz
  • imobilizační prostředek - neklidní pacienti, psychiatrické diagnozy, Alzheimerova choroba a pod.
  • alternativní porody – polohování před popř. při porodu
  • použitý vnitřní materiál je výborným tepelným izolantem zajišťujícím tepelnou rovnováhu a rovnováhu vlhkosti uvnitř vaku nebo polštáře. Teplo, které pacient po chvíli pociťuje, působí velmi zklidňujícím efektem a zároveň napomáhá k uvolnění bolestivých spazmů. Široké uplatnění nacházejí tyto pomůcky ve fyzioterapii, zvlášť při bolestech zad, ramen, kyčlí, kloubů. V lékařské praxi pro pre a postnatální péči, haptonomii, u pacintů imobilních proti proleženinám a pro relaxaci.

Pro umístění do lůžka jsou vhodné velikosti 120 a 130 cm. Tyto polohovací vaky se uplatňují při polohovaní na lůžku u dospělých osob a zároveň u dětí od kojeneckého věku do 3 let. (např. Dětský domov a stacionář pro děti od 0 - 3 let, Karlovy Vary; Kojenecký ústav s Dětským domovem Plzeň.)

Polohovací vaky mají široká uplatnění při bazální stimulaci.

Firma je vlastníkem průmyslového vzoru a užitného vzoru chránícího výrobek.Všechny uvedené výrobky jsou chráněny ochrannou známkou zapsanou do rejstříku ochranných známek Úřadu průmyslového vlastnictví.

  

Díky dokonálé tvárnosti vaku lze cíleně polohovat a zároveň fixovat.

Pro pacienty s akutními vertebrogenními obtížemi je flekční poloha při sezení ve vaku úlevová.

Ideální psychosomatická relaxace po odeznění epileptického záchvatu. Při samotném záchvatu lze uložením do vaku zabránit možnému úrazu.

      

Pacienti objektivně vykazují pocity klidu a spokojenosti.

Vaky se úspěšně využívají při výuce ve speciálních mateřských školách a pomocných školách.

Děti jsou klidnější a lépe se soustředí.

Při nápravě poruch řeči, rozvíjení komunikačních schopností a navozování apetenčního chování je aktivace dítěte prokazatelně snažší a schopnost soustředění viditelně zlepšena.

      

          

Použití vaků je snadné. Uchopením vaku za horní šestihran setřeseme obsah a vak vytvarujeme dle požadované polohy vsedě nebo vleže.

TOPlist